FFAA upphör!

Nedan tet har skickats ut till våra medlemmar mailledes och delges nu även här på vår hemsida som kommer att plockas ned tidigast den 2 feb.

Hej!

i december 2009 bildades föräldraföreningen Anneberg/Älvsåker. Styrelsen som valdes med Magdalena Sundqvist i spetsen var mycket aktiv och fick med både föräldrar och politiker på nödvändiga förbättringar. På websidan www.ffaa.se kan man följa föreningens arbete genom åren i mötesprotokoll bland annat. Artiklarna i länkarna till GP, Norra Halland, Kungsbackaposten som ligger på startsidan har i de flesta fall blivit borttagna av tidningarna efter hand.

På hösten 2014 blev jag nyfiken på föreningen och i mars 2015 blev jag invald i styrelsen och de senaste åren har styrelsen bestått av mig, Ove Norberg och Catarina Brodin. Vi har varit på de flesta samrådsmötena med politiken i Kungsbacka och på skolans/förskolans föräldraråd. Vi har dock de senaste åren märkt att intresset att engagera sig i föreningen från övriga föräldrar inte funnits och även vårat engagemang har falnat. Vi beslöt därför i höstas att 10 år för föreningen får räcka. Vi tog då beslutet att använda 11§ i stadgarna och upplösa föreningen. websidan och mailadressen kommer stängas ned 2 februari. vill någon ladda ner dokument från www.ffaa.se så gör det innan dess. Facebookgruppen ffaa kommer också avslutas.

information om kallelse politikens samrådsmöten kommer i fortsättningen ske på föräldraråden och de former för vem som ska gå på mötena får föräldraråden besluta om.

Utdrag från stadgarna:

11§ Styrelsen kan genom beslut upplösa föreningen om intresse inte längre finns från medlemmarna eller av annan av betydande orsak.

Ett stort tack för förtroendet säger vi i den upplösta styrelsen

Janne, Ove, Catarina

FFAA Kallar till Årsmöte 2018-12-03

Nedan finner man länk till kallelsen.

I korthet:

Plats: Gäddvägen 10 i Anneberg. Parkering vid Gäddvägen 10 och 6 eller områdets besöksplatser.

Tid: 19:15-20:00 (stod felaktigt 19:30 innan)

Motioner inne senast 2018-11-30, men det går naturligtvis att framföra sin åsikt på mötet.

 

Vi hoppas på uppslutning och mycket tankar/frågor.

Väl mött!

 

 

2018-12-03-Kallelse-Årsmöte

Ny webbfråga: Situationen i matsalen.

…eller bamba som vi här på västkusten säger.

Fråga ditt/dina barn hur det fungerar och tyck till här intill. Detta var den fråga som diskuterades mest på årsmötet. Nu vill vi veta hur ni tycker.

Protokoll från årsmötet kommer att komma upp inom kort under fliken dokument.

 

Nedan finner ni resultatet från förra webbfrågan:

Resultat Webbpoll

 

Årsmöte idag, 23 oktober.

Härmed är du som medlem kallad till årsmöte för FFAA. Det äger rum den 23 oktober i skolans matsal kl 18:30. Oemotståndligt kaffe med tilltugg kommer att finnas på plats samt en osviklig skara engagerade föräldrar. Väl mött!

PS. maila in motioner/ frågor till årsmötet under fliken dina synpunkter! DS.

Dagordning (förslag):

1 Mötet öppnas
2 Val av: a) mötesordförande b) mötessekreterare c) 2 justeringsmän, tillika rösträknare
3 Godkännande av dagordning
4 Godkännande om att mötet är behörigt utlyst
5 Verksamhetsberättelse
6 Beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen
7 Val av ordförande 1 år
8 Val av styrelseledamot/sekreterare/vice ordförande 1 år
9 Val av styrelseledamot 1 år
10 Val av styrelseledamot 1 år
11 Val av kassör/ledamot 1 år
12 Val av suppleant 1 år
13 Val av 2 st valberedning 1 år
14 Genomgång av inlämnade motioner.
15 Övriga frågor
16 Avslutning

 

Inbjudan till dialogmöte med politiken 11 oktober -17

Kallelse till detta dialogmöte finns under fliken dokument eller här. Anmälan om deltagande på mötet skall göras till forskola.grundskola@kungsbacka.se senast 6 oktober.

Styrelsen har även haft möte och protokoll finns att se under fliken dokument. Där uppkom bland annat frågan om mobiltelefoner på lektioner som resulterade i webbfrågan här intill. T(r)yck till du också!

Föräldraråd idag 18:30 i ”Kärnan”

Idag 18/9 är det föräldraråd och samtliga klassrepresentanter är välkomna till ”kärnan” mottemot biblioteket 18:30 för ett möte med rektorer och inbjudna lärare.

FFAA har diskuterat och kommer att ta upp några av dessa punkter:

-Fritidsgården, kort rapport om status och framtida planer
-Hög lärarrotation i flera klasser
-Annebergs förskola flyttad under Björkris rektorsområde.
-Mobiltelefoner på lektioner
-Redovisning av studiedagar och stängningsdagar HT-17

Varmt välkomna!

Föräldrarråd samt möte med politiken

Maj inleds starkt med både möte med kommunpolitiker och föräldrarråd. Se vår kalender ute till höger.
Under dokument finns inbjudan till politikermötet.

Öppet hus på ”ungdomsgården” den 21 december i samband med julfesten

FFAA kommer att medverka vid Älvsåkerskolans julfest den 21 december. 16:30-18:30. Vi kommer att guida in elever och föräldrar till ungdomsgården som ligger en trappa upp vid idrottshallen. Det kommer att finnas ungdomskonsulenter från kommunen på plats och berätta om hur verksamheten fungerar idag. Kolla in aktivitetskalender.

Svara också på vår webbfråga här intill (höger). Vilken aktivitet skulle ditt barn vilja engagera sig i? Detta är bara tänkt som inspiration då det är ungdomarna som skall komma med idéer och forma sig kring en gemensam aktivitet. Kommunen ställer då upp med ledare och ekonomisk sponsring om aktiviteten motiveras väl.

Nu kör vi!

 

Tack Tim för ett mycket fint bildspel

Igår, (måndag 24 oktober), genomfördes det bildspel om barnen i Macheo, Kenya, som har annonserats här på hemsidan.
Tim Swuste berättade mycket livfullt och målande om hur det var att för en vecka byta hemmamiljön mot Afrika och besöka barnhemmet i Macheo.
Tim jobbade som fotograf där och det var några av hans bilder vi fick se.

Årsmötet genomfördes efter bildspelet och protokoll kommer att komma upp på hemsidan.

Välkommen till ett intressant bildspel och föräldraföreningens årsmöte!

När: Mån 24/10 kl 18:30 – 20:00 (se kallelse)

Var: Bamba, skolmatsalen på Älvsåkerskolan

Hur: Med kaffekoppen i ena handen, en kaka i den andra och spända av förväntan inför det vi ska få se och höra! (kaffe, kaka finns på plats:)

 

Macheo Children´s Centre

Macheo Children´s Centre i Thika, (Kenya)

Macheo Children´s Centre (www.macheo.org) ger utsatta barn en chans till en bättre framtid genom stöd till barnens familjer och tryggad skolgång. Tim har besökt en skola i staden Thika, Kenya och berättar med berörande bilder hur barn som förlorat sina båda föräldrar får en chans till trygg skolgång och hjälp tillbaka till en familj igen.

Kl. 19:15: Årsmöte för Föräldraföreningen Anneberg/Älvsåker som du såklart gärna får stanna kvar och delta i. Se separat kallelse med dagordning. Lyssna på vad vi sysslar med eller tyck till om vad vi borde syssla med J!

I styrelsen sitter idag fyra föräldrar som alla kan tänka sig att sitta kvar. Är du eller någon du känner nyfiken på att vara med i styrelsen så kontakta Amelie (amsetrams@hotmail.com) eller Tim (tim@swuste.com) i valberedningen. Nya styrelsemedlemmar är hjärtligt välkomna fast det är inget tvång att fylla styrelseplatserna. Vi har vakanta platser som förblir vakanta om ingen har ett sug att delta i styrelsearbetet.

Välkomna!

Styrelsen, Föräldraföreningen Anneberg/Älvsåker