Årsmöte idag, 23 oktober.

Härmed är du som medlem kallad till årsmöte för FFAA. Det äger rum den 23 oktober i skolans matsal kl 18:30. Oemotståndligt kaffe med tilltugg kommer att finnas på plats samt en osviklig skara engagerade föräldrar. Väl mött!

PS. maila in motioner/ frågor till årsmötet under fliken dina synpunkter! DS.

Dagordning (förslag):

1 Mötet öppnas
2 Val av: a) mötesordförande b) mötessekreterare c) 2 justeringsmän, tillika rösträknare
3 Godkännande av dagordning
4 Godkännande om att mötet är behörigt utlyst
5 Verksamhetsberättelse
6 Beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen
7 Val av ordförande 1 år
8 Val av styrelseledamot/sekreterare/vice ordförande 1 år
9 Val av styrelseledamot 1 år
10 Val av styrelseledamot 1 år
11 Val av kassör/ledamot 1 år
12 Val av suppleant 1 år
13 Val av 2 st valberedning 1 år
14 Genomgång av inlämnade motioner.
15 Övriga frågor
16 Avslutning

 

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *