Vad gör vi?

Vad gör vi?

I December 2009 bildades Föräldraföreningen Anneberg / Älvsåker.

Syftet med vår föräldraförening är enkel: Vi vill jobba för att alla barn i Anneberg / Älvsåkers förskole- och skolverksamhet får bästa möjliga förutsättningar till lek, lärande & samverkan.

Barn Gäller!

Områden som arbetsro i klassrummen, trygg på rasten, rutiner för särskilda behov och vad skolan gör för att behålla elever i de äldre årskurserna är förekommande frågor. Tidigare har trafiksituationen, skolmaten och gruppstorlekar engagerat många föräldrar.

Vidare träffar vi kommunens politiker och tjänstemän inom för-/grundskola tillsammans med övriga föräldraföreningar i samrådsmöten vid två tillfällen per läsår.

För att kunna driva de frågor som är viktiga för dig och andra föräldrar krävs dock ett engagemang utöver styrelsens. Ett medlemskap i Anneberg / Älvsåkers Föräldraförening innebär ingen medlemsavgift och inga förpliktelser.                Däremot innebär ditt stöd och ditt förtroende att föreningen kan driva frågor som rör ditt / dina barns vardag. Ju fler medlemmar – desto större möjlighet att påverka! Du blir enkelt medlem genom att kontakta oss, lämpligen via info@ffaa.se

Föreningen blir vad vi alla gör den till. Om ingen annan har ett behov av att påverka och göra sina hjärtefrågor hörda finns heller inget underlag för en föräldraförening. Därför vill vi nu veta: Finns det något du vill förbättra eller se till att det förblir bra?

Vi hoppas på ditt intresse, se möjligheten – kontakta oss i dag!

Varmt välkomna till Föräldraföreningen Anneberg / Älvsåker!
hälsningar Styrelsen