Dokument

2018 12 03 Kallelse Årsmöte (PDF)

2017-10-23 Årsmöte Protokoll (PDF)

2017-09-06 Styrelsemöte (PDF)

2016-10-24 Årsmöte Protokoll (PDF)

2016-12-06 Styrelsemöte (PDF)

2016 10 24 Kallelse Årsmöte FFAA (PDF)

2016-09-27 Föräldraråd förskola o skola (PDF)

2016-09-05 Styrelsemöte (PDF)

2016 04 11 Föräldraråd förskola o skola (PDF)

2016 02 10 Föräldraråd förskola o skola (PDF)

2016 04 14 Dialogmöte Politik Anteckningar (PDF)

2016 04 14 Dialogmöte Politik Presentation (PDF)

2016 04 14 Dialogmöte Politik Närvaro (PDF)

2016 02 16 Styrelsemöte FFAA (PDF)

2015-11-11 Årsmöte FFAA (PDF)

2015 11 24 Föräldraråd (PDF)

2015 10 05 Föräldraråd (PDF)

2015 10 13 Dialogmöte med politiker (PDF)

2015 11 11 Kallelse Årsmöte (DOCX)

2015 10 27 Stadgar(DOC)

2015 10 20 Styrelsemöte FFAA (PDF)

2015 09 16 Styrelsemöte FFAA (DOCX)

2015 05 04 Styrelsemöte FFAA (DOCX)

2015 02 25 Dialogmöte med Kungsbacka Politik (DOCX)

2015 03 02 Årsmöte FFAA (DOCX)

2015 02 10 Kallelse årsmöte FFAA (DOCX)

2015 01 19 Styrelsemöte FFAA (DOCX)

2014 11 10 Styrelsemöte FFAA (DOCX)

2013 10 10 Årsmöte FFAA (DOCX)

2013 10 10 Versamhetsberättelse FFAA (DOCX)

2013 04 23 Riskanalys 2013 Älvsåker Hede Pedagogiska enhet (PDF)

2013 04 23 Riskanalys 2013 Älvsåker Hede Pedagogiska enhet (DOCX)

2012 12 06 Presentation Måltider

2012 12 06 Skolans Samrådsgrupp

2012 12 06 Presentation Måltider

2012 12 06 Utredning Busskort

2012 10 22 Årsmöte

2012 10 22 Kallelse Årsmöte

2011 10 18 Kallelse Årsmöte

2011 10 18 Valberednings information Årsmöte 2011

2011 10 17 Verksamhetsberättelse

2011 10 13 Styrelse möte

Stadgar (OBS: gamla versionen; ny version finns här )

2011 03 15 Styrelse möte

2011 02 28 Styrelse möte

2011 02 14 Styrelse möte

2011 01 17 Styrelse möte

2011 01 14 Öppet brev till Kommunstyrelsen i Kungsbacka kommun

2010 11 01 Styrelse möte

2010 10 22 Nyhetsbrev Oktober 2010

2010 10 18 Protokoll Årsmöte

2010 10 18 Kallelse Årsmöte

2010 10 18 Valberednings information Årsmöte 2010

2010 10 17 Verksamhetsberättelse

2010 04 21 Nyhetsbrev

2010 10 11 Styrelsemötesprotokoll

2010 09 13 Styrelsemötesprotokoll

2010 08 23 Styrelsemötesprotokoll

2010 05 19 Styrelsemötesprotokoll

2010 05 03 Styrelsemötesprotokoll

2010 04 07 Styrelsemötesprotokoll

2010 03 17 Styrelsemötesprotokoll

2010 02 03 Styrelsemötesprotokoll

2010 01 14 Styrelsemötesprotokoll

2009 12 02 Dagordning
2009 12 02 mötesprotokoll