Möte med politikerna

19 oktober är det dax för terminens möte med våra skolpolitiker. Vi vill att alla medlemmar funderar på vad ni vill att vi skall ta upp på mötet. Vad är viktigt för er? Vad vill ni påverka?

Protokoll från mötet kommer som vanligt att återfinnas här på hemsidan för alla att läsa så snart det skickats ut.

Protokoll och planerade möten

Protokoll från senaste föräldrarådet, styrelsemötet samt årsmötet ligger nu under fliken dokument

Onsdagen den 28 september skall styrelsen i FFAA träffa de nya rektorerna på skolan. Vi försöker göra detta en gång om året för att alla skall få namn och ansiktenpå varandra vilket underlättar då vi mailar och hör av oss i framtiden.

Vi har det senaste året tittat på busskortsfrågan samt trafiksituationen i rondellen vid skolan. Mer om detta kan läsas nedan. Framöver tänker vi titta lite närmare på ergonomi vid användandet av pekplattor. De används både hemma och i skolan och borde därför gemensamt med föräldrarna läras att användas på ett ergonomiskt sätt. Enklast vore naturligtvis om man kommer till stånd med ett sammarbete mellan föräldrar och skola här. Vad är bäst och vad funkar för er hemma? Hör av er och kom in med tips!

Det kommer senare att dyka upp en webbfråga här intill om användandet av pekplattor…

Nya protokoll

Protokoll och anteckningar från möten finns nu under fliken dokument

Föräldraråd:
2016-02-10: Fredrik Hermansson talar om skolans IT-arbete samt Unikum. (Protokoll)
2016-04-11: Ny organisation presenteras. Vändzon, belysning, konstgräs mm. behandlades. (Protokoll)

Möte med Kungsbackas skolpolitiker:
2016-04-14: Redovisning av planer och arbetet för integration och utbildning av nyanlända elever i Kungsbackas för och grundskola. Se anteckningar och presentation.

Se också ny länk till vår skolas egen hemsida för utlagda dokument under länksamlingen nedan till höger på sidan.
Här är huvudlänken till skolans hemsida.

Summering av Trafikaktion

Vår lilla morgonpigga närvaro vid skolan den 29/2 mellan kl. 7 och 8 var både trevlig och lärorik. Många var de lärare och föräldrar som hejade glatt och tyckte att vi gjorde en ”bra sak” med att synas vid avlämningen i gula västar.

Kanske var det just de gula västarna eller så var det helt enkelt så att vi alla stressar av lite när vårljuset kommer och allt känns lite lättare, ty det gick ganska lugnt till denna morgon. Visst, det är lite knöligt mellan 7:45 och 8 men inga direkta situationer uppstod. Glädjande var också att ingen tog de förbjudna vägarna förbi Lindälvsgården och panncentralen med bilen denna morgon. Bra!

En observation bestod i att man parkerar i den ”ficka” som uppstår i slutet av rondellen. Här får det plats precis två bilar och det är en vit markering i marken. Här är det faktiskt parkering förbjuden men många ser nog detta felaktigt som just parkeringsrutor. Markeringen i marken är en utökning av rondellen för att ge plats åt bussar och lastbilar att vända utan att backa. Se bilden nedan som visar just rondellen med denna plats markerad. Dessa parkeringar verkade också ge upphov till de enda små situationerna vi såg. Vi passade på att vänligt visa att det faktiskt inte är tillåtet att parkera inom denna markering. Skyltning och markeringar är dock förvirrande och kan förbättras. Kanske kan ännu tydligare markeringar göra att man inte parkerar i denna utökning av rondellen. Vi skall höra med kommunen.

Vi som stod på plats var Jan, Catarina och Ove.

rondell

Trafikaktion 29/2 vid skolan!

Nu är det dags att göra en liten aktion där vi visar oss och informerar om trafikreglerna runt skolan. Hur gör man på bästa sätt när man lämnar och hämtar vid skolan så att inte farliga situationer skapas

Några i styrelsen kommer att vara på plats på morgonen den 29/2 mellan kl 7-8. Vi delar ut information likt denna samt välkomnar till ett säkert beteende i lämningssituationen.

Vi hoppas även få tala med föräldrar med synpunkter för att på så sätt samla kunskap och idéer till vidare arbete med detta. Vi har börjat skapa oss en kontakt på komunen för att på sikt förbättra tex skyltningen osv. (Synpunkter välkomnas även att lämnas under fliken synpunkter här på hemsidan)

Svara gärna på webbfrågan här intill också! —————–>

Karta över Annebergs skola

Karta över Annebergs skola

Trafiksituationen vid avlämning/hämtning i skolan

Att skjutsa sitt barn till och från skolan är naturligt och en daglig rutin för många. Helt enkelt för att det är det mest smidiga och tidsbesparande sättet tycker många. Älvsåkers skola har en mindre infartsväg från Älvsåkersvägen och en ganska trång parkering/avsläppningszon. De är dock inte underdimensionerade eller felkonstruerade men allt för mycket trafik på en väg eller parkering får den att framstå som liten, trång och väldigt kaotisk. alltså inte en situation som är idealisk att släppa av sitt barn mitt i. Man kan anta att de föräldrar som kommer udda tider inte upplever det såhär.

Många föräldrar tycker hur som helst att detta är en viktig fråga då det rör säkerhet. Hur vi vuxna beter oss i trafiken präglar dessutom våra barn i stor utsträckning. Därför väljer vi nu i FFAA att titta närmare på detta.

Vi skulle kunna verka för att fler får rätt till skolskjuts med kollektivtrafiken samt också använder den. Vi skulle också kunna verka för att trafikbeteendet förbättras runt skolorna och då speciellt vid avlämning och upphämtning.

Vi börjar med en webbfråga här intill till höger för att känna lite på hur ”bussiga” vi är egentligen i och kring Älvsåker…

Föräldraråd samt studiedagar 2016

I kalendern finns nu datum inlagda för planerade föräldraråd samt studiedagar första halvåret 2016. Datumen delgavs under föräldrarådet 24/11-2015.

Föräldraråd 24 november 18:30

Kom till föräldrarådet i konferensrum Kärnan på Älvsåkersskolan på tisdag 24 november kl 18.30-20.00! Föräldrarådet täcker både förskola och skola. Mötet riktar sig främst till klassrepresentanter.

Föregående föräldraråds protokoll, (2015-10-05), finns att läsa under fliken dokument.

Läs även protokollet från dialogmötet med politikerna 13 oktober under fliken dokument. Nästa möte med politikerna äger rum 3 mars 2016.

Under ”Länkar” nere till höger finns nu en länk till SIRIS webbplats där resultat och statistik från skolor och förskolor samlas på nationell nivå. Informationen är även sökbar på skolnivå.

Årsmöte, 11 november 2015

Välkommen till årsmötet onsdagen den 11 november kl 18:00 i bamba, Älvsåkerskolan! Kallelse ligger under fliken dokument.

Styrelsemöte

Protokoll publicerat för två styrelsemöten nedan!

(Styrelsemöte 2015 09 16)

(Styrelsemöte 2015 10 20)

Båda finns på sidan dokument